Energiekosten meetinstrumenten

Fabbricante
Prezzo
al Prodotto
altre Offerte

Test & vergelijk Energiekosten meetinstrumenten

Analyse van binnenlandse elektronische consumenten op apparaatniveau

Voor thuisgebruikers fungeert een energiemeter als instrument voor de diagnose van de elektrische prestaties van elektronische consumptiegoederen die via het algemene elektriciteitsnet worden gevoed en hun individueel energieverbruik. Het primaire doel van dergelijke apparaten is om het energieverbruik van hun eigen huishouden te bepalen en te analyseren en vervolgens op een duurzame manier te verminderen. Het technische apparaat is ondergebracht in een behuizing met daarin een stopcontact en een schokbestendige stekker. Met behulp van deze apparaten kan het energiemeetapparaat tussen het stopcontact en de stekker van het te testen object worden aangesloten. Een complexe installatie is hiervoor niet nodig. Het energiemeetapparaat moet op dezelfde manier als een verbindingskabel tussen het stopcontact en het betreffende huishoudelijke apparaat worden aangesloten.

Het display geeft naar keuze het directe actieve vermogen van het betreffende huishoudelijke apparaat of het stroomverbruik voor een vast interval weer. Als de huidige elektriciteitsprijs in het systeem wordt ingevoerd, wordt het elektriciteitsverbruik onmiddellijk naar het analoge geldbedrag overgeheveld. De apparaten zijn vooral geschikt om de belangrijkste energieverbruikers in het individuele huishouden transparant te maken. In de loop van de metingen wordt ook het energieverlies in de stand-by modus geïdentificeerd. Na evaluatie van de resultaten kan de persoonlijke omgang met elektrische energie worden geoptimaliseerd. De analyse van het persoonlijke gebruikersgedrag draagt dus bij aan het milieubewustzijn en het behoud van de hulpbronnen op lange termijn. Tegelijkertijd worden de elektriciteitskosten op deze manier efficiënt gereduceerd.

Het vermogen komt overeen met een situationele momentwaarde. Dit documenteert de Energievolume dat een apparaat direct per seconde opneemt. Het elektrisch vermogen wordt gemeten in de eenheden watt ( W ) of kilowatt ( kW ). Anderzijds is het verbruik het exacte interval waarin het vermogen ( K / kW ) is opgenomen. Daarom wordt het stroomverbruik in de eenheid aangegeven ( kWh ). Bijgevolg moet de consument het energieverbruik van een apparaat betalen in kWh, afhankelijk van de inschakeltijd. Het vermogen van het apparaat in kwestie heeft dus geen invloed op de elektriciteitskosten. Het instrument toont ook de CO 2 -uitstoot van de te analyseren elektronische apparatuur.

Talrijke energiemeetapparaten zijn uitgerust met dataloggers. De testwaarden worden direct op het apparaat of op het interne flashgeheugen geregistreerd. Daarom kunnen de gegevens gemakkelijk door de consument via de computer worden geëvalueerd. Daarnaast sturen andere apparaten de gedocumenteerde gegevens via de radio naar een aparte displayunit. Indien nodig kan het meetpunt worden aangevuld met extra zelfvoorzienende eenheden. Deze procedure maakt het mogelijk om meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd te bewaken. Daarnaast kan de activiteit van zonne-energiesystemen of de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie worden geanalyseerd.

Gebruikers dienen zich altijd te houden aan de relevante voedingsspanning van elke energiemeter. Als deze waarde in de loop van de toepassing wordt overschreden, zal de technische tool niet meer correct functioneren.

In principe mogen meettoestellen voor energiekosten nooit worden blootgesteld aan een spanning of stroomverbruik van meer dan 3000 Watt om te voorkomen dat het toestel volledig wordt vernield. Schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen van de betreffende gebruiksaanwijzing leidt tot het onmiddellijk vervallen van de garantieclaim. Een energiekostenmetertest mag daarom nooit door nalatigheid worden uitgevoerd.

Onze

Top10 – Meetapparatuur voor energiekosten

%predicate_text%
%bestseller_number%
%title%
%star_rating%
%reviewcount%
%short_title%%titlelinkmark%
%by_text%
%info_text%
%listprice_text% %save_text% %prime_icon% %price_text% %linktext%%linkmark%
%moreoffers%
%priceinfo_text%

Eisen aan een hoogwaardig meetinstrument

Sinds 2010 is een maximum van 2 watt toegestaan voor het display en het apparaat in de stand-by modus. Een hoogwaardig instrument overschrijdt deze standaardwaarde dus in geen geval. Bovendien moet de certificering met een milieukeur worden gezien als een indicator voor eersteklas instrumenten. Om een dergelijk keurmerk te krijgen, moet een energiemeter zowel het directe verbruik als het stand-by verlies nauwkeurig meten. Een hoge meetnauwkeurigheid is daarom ook een doorslaggevend kwaliteitscriterium. Apparaten kunnen als goed worden geclassificeerd als hun meetwaarden een afwijking van minder dan 10 % laten zien. Als deze tolerantiegrens wordt overschreden, kunnen de prestaties van de instrumenten niet meer als goed worden geclassificeerd. Hoogwaardige instrumenten hebben een goede elektromagnetische compatibiliteit om een consistente perfecte functionaliteit te garanderen. Bij spanningspieken of de invloed van storende straling op de apparatuur moet de meetnauwkeurigheid volledig behouden blijven. Een energiekostenmetertest mag nooit worden verstoord door elektromagnetische spanning. De „CE – Seal“ impliceert een hoog veiligheidsniveau. Uitstekende energiemeters hebben dit certificaat, en voldoen dus aan de veiligheidseisen voor elektrische apparaten. Gebruiksvriendelijke energiemeters zijn eenvoudig te installeren en direct in gebruik te nemen. Een uitstekende energiemeter kan alleen worden geactiveerd door deze eenvoudigweg in het te testen apparaat te steken. De displays van uitstekende gereedschappen zijn zo ontworpen dat alle gemeten waarden gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Bij slechte lichtomstandigheden zijn de waarden optimaal herkenbaar. Bovendien is meten met goede instrumenten altijd mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

Veelzijdige toepassingsgebieden

Bovendien zijn er in veel huishoudens zogenaamde „slimme meters“. Deze controleren alle elektronische verbruikers als onderdeel van een continu „load management“. Op basis van de verwerking krijgen de gebruikers permanent suggesties voor mogelijke prestatieverminderingen of voor gunstige elektriciteitstarieven, afhankelijk van de situatie. Op verzoek stuurt het systeem een gedetailleerd prestatieprofiel naar de betreffende energieleverancier. „Slimme meters“ moeten worden opgevat als een aanpassing van conventionele energiemeetapparatuur.

Door de permanente verdere ontwikkeling worden energiemeetapparatuur steeds intelligenter. Daarom zullen de apparaten volgens deskundigen in de toekomst permanent worden gekoppeld aan besturingsapparaten. Hierdoor kunnen de meters in dit netwerk effectief piekbelastingen vermijden door het absorberen van overtollige elektriciteit. Op deze manier zullen de testapparaten een gerichte en geconcentreerde opwekking van elektriciteit afdwingen, bijvoorbeeld wanneer er windpieken worden gedetecteerd. Daarnaast zullen aangepaste en krachtige energiemeettoestellen bijdragen aan het decentrale netwerk van energiecentrales.

Door de voortdurende stijging van de energieprijzen zullen technische hulpmiddelen belangrijk blijven voor de consument om huishoudelijke apparaten te analyseren. Naast huishoudelijke energiemeters zijn er ook precisie-energiemeters. Deze staan geen afwijking of specifieke tolerantiegrenzen ten opzichte van de werkelijke waarde toe.

Volgens de Duitse wet op de energie-industrie (EnWG) moeten sinds 1 januari 2010 alle nieuwe gebouwen of gerenoveerde eigendommen door de afzonderlijke energieleveranciers uitsluitend met intelligente meettoestellen als afrekeningsmeter worden uitgerust.

Alternatief – het apparaat lenen van een professionele dienstverlener

In plaats van een Een dergelijk instrument kan onafhankelijk van elkaar worden geleend bij verschillende verhuurbedrijven voor een bepaalde periode. Dergelijke dienstverleners voorzien hun klanten alleen van uitstekende instrumenten. Daarom kan de consument tegen een kleine vergoeding een instrument van hoge kwaliteit lenen dat is uitgerust met de modernste technologie. Vaak rekenen de verhuurbedrijven echter geen kosten voor het lenen. De aankoopkosten voor het instrument zijn volledig weggelaten. Tegelijkertijd kan de technologie op een continu innoverend niveau worden verkregen.

Een goed netwerk van specifieke distributiepunten binnen Duitsland vergemakkelijkt deze procedure voor de gebruikers. Er bestaan in heel Duitsland verhuurbedrijven. Het privé-initiatief „No Energy“, ondersteund door het Federaal Agentschap voor het Leefmilieu, onderhoudt een databank met informatie over de 430 huurstations die momenteel in het hele land in gebruik zijn.

De apparaten worden voornamelijk uitgeleend door energieconsulenten, consumentenverenigingen, regionale energieleveranciers, elektrozaken en doe-het-zelfwinkels. In het algemeen is er geen vergoeding verschuldigd door de respectievelijke leveranciers. In principe moet een borg van tussen de 10 en 50 euro worden betaald. Een energiekostenmetertest is daarom eenvoudig uit te voeren.

Fabrikant

De energiemeetapparatuur wordt geleverd door de fabrikanten „Voltcraft“, „Heitronic“, „Aldi“, „Wetekom“, „Revolt“, „Heitronic“, „Aldi“, „Wetekom“ en „Revolt“. Basetech“, „NZR“, „Brennstuhl“, „Globaltronics“, „Olympia“, „Profitech“, „REV“, „TCM“, „Bestmark“, „Technoline“, „Düwi“, „Isotronic“, „Peak Tech“, „Prima Line“ en „ELV/ eQ3“. Ze worden gedistribueerd via consumentenelektronica winkels, Aldi, Tchibo, online shopping portals, drogisterijen of home improvement stores. De gereedschappen worden te koop aangeboden in een prijsklasse tussen ongeveer 10 en 100 euro.

Innovaties op het gebied van energiemeetinstrumenten “ Der Wattcher“

De „Wattcher“ is een innovatief energiemeetapparaat, dat zowel zowel andigitale als analoge elektriciteitsmeters kunnen worden geïntegreerd. Een displayunit, die aan elk stopcontact kan worden toegevoegd, ontvangt continu waarden met betrekking tot het totale stroomverbruik via de radiosensor. Vermogensveranderingen die door het direct in- en uitschakelen van afzonderlijke elektrische apparaten worden afgedwongen, zijn dus direct zichtbaar voor de consument. De datalogger moet daarom worden opgevat als een energiemonitor die een gedetailleerde analyse en langetermijnbewaking mogelijk maakt. Met de „Wattcher“ kunnen meerdere apparaten via een zender worden aangesloten. Bovendien informeert de „Wattcher“ over het volledige stroomverbruik van de laatste 24 uur. Bovendien archiveert het apparaat meetwaarden voor een totaal interval van ongeveer 2 maanden. Daarom kan het stroomverbruik van de laatste 2 maanden optioneel worden uitgesplitst en geanalyseerd. De kosten voor de „Wattcher“ zijn ongeveer 100 Euro.

De „Wattcher“ wordt als een innovatief nieuw product geadverteerd door het „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Rakettensicherheit“ (Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Veiligheid van de Reactor). Empirische studies bewijzen dat met behulp van dit instrument een individuele en langdurige vermindering van de elektriciteitskosten tot gemiddeld 30% kan worden bereikt. De „Wattcher“ efficiÓnt maakt dus de weg vrij voor duurzaam en overwegend energieneutraal wonen en werken.

Transparante prijsvergelijking online

Het belangrijkste argument voor een online aankoop van een energiemeter is vooral het brede aanbod aan producten. Door het onderscheidende aanbod van de vele leveranciers is een directe prijsvergelijking van de artikelen ongecompliceerd mogelijk. Vanwege de hoge opslagcapaciteiten van de online handelaars hebben ze vaak de modellen van de apparaten stopgezet. Daarom kan een online aankoop gepaard gaan met een beter besparingspotentieel voor de eindverbruiker. Afdichting en normen als synoniem voor veiligheid en kwaliteit Hoogwaardige apparaten zijn naar keuze voorzien van de “ CE – Seal“ of de“ TÜV – Seal“. Bovendien moeten de instrumenten worden gemarkeerd volgens “ DIN EN 61010- 1″, “ DIN VDE 0620 -1″ en “ DIN EN 61326- 2- 2″. Volgens deze classificaties voldoen de meetinstrumenten aan de specifieke veiligheidsvoorschriften voor elektrische meet-, regel- en laboratoriumapparatuur. Bovendien zijn de gebruikte stekkers en stopcontacten expliciet goedgekeurd voor huishoudelijk gebruik. De EMC-eisen voor elektrische meet-, regel- en laboratoriumapparatuur zijn volledig gegarandeerd.

Nuttige accessoires

Een combinatie van een spanningskraan en een 2-draads doorvoerklemmenblok vormen de basis voor een efficiënt energiebeheer. De batterijen worden gebruikt voor de opslag van gegevens in geval van een stroomstoring. Bovendien moeten de contactdozen van de energiemeetapparatuur worden voorzien van een kinderbeveiliging. De energiemeetapparatuur bevat vaak draadloze sensoren die de waarden doorgeven aan een systeemeenheid.